KOGNITIV TERAPI

FRA MENTALT UNDERSKUD TIL OVERSKUD

 

Klinikken henvender sig til alle som ønsker at få en større indsigt i samspillet mellem krop og psyke. Vi tilbyder dig strategier og redskaber til at ændre på uhensigtsmæssige tanke- og handlemønstre, som gennem kontinuerlig anvendelse kan skabe markante og vedvarende ændringer i dit liv. Vi sikrer en hurtig og målrettet indsats.

De fleste mennesker oplever, at de får det bedre fysisk og psykisk, når de motionerer. Det kan der være mange grunde til. Der findes næppe en entydig forklaring, for der er tale om et komplekst samspil mellem psykologiske, biologiske og sociale faktorer.

Meget tyder på, at motion påvirker forskellige kemiske processer i hjernen, hvilket har en gavnlig indflydelse på vores psykologiske velvære. Det betyder, at man ikke alene føler sig mere glad og afslappet, mens man dyrker motion, men også bagefter.

Nogle kan ligefrem føle sig “høje”, når de dyrker motion.

Motion forbedrer ens sundhed og dermed ens ressourcer, idet knogler, led, muskler og hjerte styrkes. Reaktionstider nedsættes, balanceevne og kondition bliver bedre, hvilket gør, at man kan klare mere uden at blive forpustet. Risikoen for at blive overvægtig eller for at få hjerte-karsygdomme mindskes. Man vil alt i alt føle sig mere sund og mærke, at man med øgede ressourcer kan overkomme mere.

Mange oplever en glæde under og efter motion. Nogle udøvere har desuden registreret en “forglæde”: De føler sig bedre tilpas før de motionerer.

Ellers peger undersøgelser på en korttidsvirkning, hvor man føler sig roligere, mere aktiveret og i Iøftet stemning. Følelser af at være nedtrykt og mangle energi mindskes, ligesom ophidselse og ærgrelse kan opleves mindre stærkt. Motion giver kort sagt et øget velvære. Hvad langtidsvirkningen af motion angår vil man være mindre tilbøjelig til at føle angst eller blive depressiv eller stresset. Indstillingen til ens egen krop kan blive mere positiv, ligesom selvtillid og selvtilfredshed kan øges.

(Kilde: Sundhedsstyrelsen)

Kognitiv adfærdsterapi er en konstruktiv tilgang til at forstå sammenhængen mellem menneskers tanker, handlinger og følelser. Vi arbejder med stress, angst, depression og lavt selvværd, etc. ud fra en kognitiv adfærdsterapeutisk tilgang.

Udgangspunktet tages i de situationer, hvor komplikationerne og ubehaget synes at opstå. Gennem et ligeværdigt samarbejde afprøves nye og mere hensigtsmæssige tanker og forestillinger om en selv, andre og verden, for på den måde at skabe et mere positivt samspil og åbne for nye muligheder for handling og udvikling.

Den kognitive referenceramme rummer videnskabeligt underbyggede metoder, som er anvendelige til at skabe denne aktive forandring.

Kognitiv terapi er praktisk anvendelig og målbar, og redskaberne konkrete og brugbare. Gennem brug af kognitive metoder til at håndtere ubehagelige tanker og følelser, kan du blive bedre til selv at definere og løse konkrete problemstillinger. Herigennem skabes grobund for, at du på sigt kan arbejde videre på egen hånd, således at terapien strækker sig fra det terapeutiske rum, ved at den initierede forandring vedligeholdes og videreudvikles i din hverdag.

Læs mere om vores forløb med kognitiv terapi og coaching her.

Læs her om hvad du får med i et forløb med FULLPERFORMANCE.

Kognitiv terapi tager udgangspunkt i tankerne, og den betydning man tillægger situationer og oplevelser. Sammen med psykologen bliver klienten bevidst om sit verdenssyn, lærer at identificere tanker og antagelser der vedligeholder problemet og lærer at omstrukturere negative tanke- og adfærdsmønstre til mere funktionelle tanker og handlinger, der hjælper klienten med at nå sine mål. I terapien får klienten også værktøjer til at tackle fremtidige kritiske situationer, forebygge tilbagefald tillige med at omsætte sine erkendelser til ændrede handlinger. Kognitiv terapi har vist sig at være yderst effektiv ift. angst- og depressionsrelaterede psykiske lidelser. Derudover viser nyere undersøgelser høj effektivitet inden for områder som stress, vægtproblematikker, selvværdsproblematikker og personlighedsforstyrrelse.

Kognitiv coaching dækker over en bred vifte af former for rådgivning og sparring af personer, der – kort sagt – har brug for at få et nyt syn på den situation, de befinder sig i. Afsættet i kognitiv coaching er, som i kognitiv terapi, en afdækning af samspillet mellem tanker og følelser samt kropsreaktioner og adfærd. Afdækningen af uhensigtsmæssige vaner og tankemønstre kan i samarbejdet klient og psykolog imellem føre til nye, konstruktive løsninger og en samtidig personlig udviklingsproces.

MENTAL TRIVSEL

Hos FullPerformance kan vi hjælpe dig med angst, stress, depression, sorg og krise, belastningsreaktioner, problemer i parforhold/familie, lavt selvværd, personlig udvikling, mv.

Vores udgangspunkt i individuelle samtaler er kognitiv terapi.

Vi tilbyder behandling af:

 • Depression, sorg og tab
 • Angst og fobier
 • Lavt selvværd
 • Stressrelaterede tilstande
 • Søvnproblemer
 • Konflikter
 • Selvudvikling
 • Kriser som følge af f.eks. skilsmisse, alvorlig sygdom, arbejdsløshed
 • Vanskeligheder ift. familie, partner, børn, kollegaer/chef, etc.
 • Traumer, ulykker, traumatiske begivenheder

Se priser.

SPORTSUDØVER

Christian har gode erfaringer med sportspsykologiske samtaler, coaching, rådgivning af sportsfolk fra løb, fodbold, golf, badminton, triathlon, tennis, svømning, orienteringsløb, cykling, speed skating, etc. Herudover har Christian rådgivet/coachet en lang række motionister, overvægtige, topledere og folk fra alle samfundslag.

Christians baggrund for at hjælpe sportsfolk og andre resultatorienterede mennesker, er bl.a. erfaringen og uddannelsen som psykolog, at han har været eliteløber på ungdom og seniorplan siden 1990, løbetræner og personlig træner siden 2002, samt er bachelor i idræt og sundhed.

Sportspsykologiske samtaler kan bl.a. indeholde:

 • Motivationssamtale
 • Hjælp til målsætning/planlægning
 • Samtale omkring udfordringer på og uden for banen
 • Hvad skal der til for at du kan præstere endnu bedre?
 • Præstationsangst
 • Egne og andres forventninger/pres
 • Mentale barrierer efter et styrt el. lign.

Se priser.

UNG ATLET

Christian har gode erfaringer med sportspsykologiske samtaler, coaching, rådgivning af sportsfolk fra løb, fodbold, golf, badminton, triathlon, tennis, svømning, orienteringsløb, cykling, speed skating, etc. Herudover har Christian rådgivet/coachet en lang række motionister, overvægtige, topledere og folk fra alle samfundslag. Christians baggrund for at hjælpe sportsfolk og andre resultatorienterede mennesker, er bl.a. erfaringen og uddannelsen som psykolog, at han har været eliteløber på ungdom og seniorplan siden 1990, løbetræner og personlig træner siden 2002, samt er bachelor i idræt og sundhed.

Sportspsykologiske samtaler for unge kan bl.a. indeholde:

 • Motivationssamtale
 • Hjælp til målsætning/planlægning
 • Samtale omkring udfordringer på og uden for banen
 • Hvad skal der til for at du kan præstere endnu bedre?
 • Præstationsangst
 • Egne forventninger, forældres eller træners forventninger/pres
 • Mentale barrierer efter et styrt el. lign.

Et forløb med unge sportsfolk vil ofte inkludere en samtale (evt. tlf) med forældre for at få forældrenes perspektiv, indblik og give feedback ift. optimalt samarbejde med den unge atlet.

Se priser.

Pin It on Pinterest

Share This